Obnovitelná energie

Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) jak v budovách, v průmyslu, tak v soustavách centralizovaného zásobování teplem.

Aktuality

Testujeme komplexní systémy pro vytápění

Ve spolupráci se společností Regulus se zabýváme pokročilým řízením tepelných čerpadel podle predikované ceny a emisní náročnosti...

Provedli jsme dynamickou simulaci výzkumného centra CirkArena

Podílíme se na zrodu nového výzkumně-vývojového centra pro cirkulární ekonomiku, které by mělo vzniknout recyklací brownfieldu – staré...

Mikroelektrárna WAVE stála u zrození Opavské Venuše

Obce na Opavsku v souladu se strategií VENUS (Vizí energeticky úsporného regionu) založily komunitní energetické společenství ENERKOM s...

Zahájen provoz naší nové kogenerační jednotky

V buštěhradském areálu ČVUT UCEEB zahájila dlouhodobý zkušební provoz kogenerační jednotka WAVE 120 na dřevní štěpku, která pokrývá potřebu...

Výsledky