Obnovitelná energie

Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) jak v budovách, v průmyslu, tak v soustavách centralizovaného zásobování teplem.

Aktuality

Mikroelektrárna WAVE stála u zrození Opavské Venuše

Obce na Opavsku v souladu se strategií VENUS (Vizí energeticky úsporného regionu) založily komunitní energetické společenství ENERKOM s...

Zahájen provoz naší nové kogenerační jednotky

V buštěhradském areálu ČVUT UCEEB zahájila dlouhodobý zkušební provoz kogenerační jednotka WAVE 120 na dřevní štěpku, která pokrývá potřebu...

Mikroelektrárna WAVE 120 získala Ekodesign

Projekt vývoje mikroelektrárny WAVE 120 probíhající v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT se významně přiblížil fázi...

Mikroelektrárna WAVE 120 zahájila zkušební provoz

V areálu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu byl v testovacím režimu spuštěn prototyp zařízení WAVE...

Výsledky