Ochrana proti elektrickému oblouku a prevence vzniku požáru

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004685
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2016
Ukončení: 30.09. 2019
Partneři: Eaton elektrotechnika s.r.o.

Cílem projektu je výzkum a vývoj moderní ochrany elektrických obvodů. Ta zajišťuje prevenci škod, ztrát i řady potenciálně smrtelných nehod. Moderní systémy ochrany proti zkratu (jističe) předcházejí elektrickým závadám, jako je přetížení, zkrat a zemní spojení. Existuje však další druh elektrické poruchy, běžnými systémy ochrany nedetekovatelný poruchový elektrický oblouk. Je viditelný jako jiskřivý obloukový výboj mezi vodiči. Nový druh jističe, který je výstupem tohoto projektu spojuje 3 druhy ochrany: elektrický jistič (MCB), proudový chránič (RCD) a ochranu před poruchou doprovázenou vznikem oblouku poruchovým obloukem (AFDD). Jedná se tedy o přístroj elektrické ochrany nové generace.