Odborný průvodce během přípravy stavebního záměru

Nabídka služby
Naši průvodci na základě úvodního setkání s klientem naplánují cestu projektem dle jeho konkrétních potřeb tak, aby na konci měl smysluplné zadání a znal své priority udržitelnosti a způsob, jak sledovat jejich naplňování. Především při přípravě zcela nových záměrů se v iniciační fázi zaměřujeme na facilitační setkání umožňující širší diskuse v rámci organizace.

Výstupem je souhrnná zpráva obsahující potřebné informace v níže uvedených oblastech:
  • Ekonomika
  • Energie
  • Životní prostředí
  • Konstrukce
  • Lokalita a širší vztahy
  • Provozní koncept
  • Vnitřní prostředí
  • Zeleň a voda