Organizační učení v projektech městských inovací

Registrační číslo: GF23-42273L
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. James Evans, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2023
Ukončení: 31.12. 2025
Partneři: Wroclaw University of Science and Technology

Evropská města čelí výzvám ve vztahu ke globálním tématům v oblasti udržitelného rozvoje a společenským trendům. Města jsou pod tlakem inovovat své služby a transformovat způsob řízení. Účelné zavádění inovací a vyžaduje, aby inovace reagovaly na potřeby města a reflektovaly místní specifika a zároveň, aby došlo k jejich promítnutí do procesů a organizační struktury. Sociální a organizační učení může hrát roli v adaptaci správy města a městského ekosystému na nové výzvy, přijímání procesních a organizačních změn a účelné zavádění inovací na úrovni města, jednotlivých organizací a skupin i jednotlivců. Výzkum se zaměří na potenciál pilotních projektů podporovat organizační a sociální učení a možnost toto učení zachytit a zprostředkovat. Hlavní částí výzkumu jsou případové studie v ČR a Polsku založené na kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Bude zmapován inovační ekosystém dvou vybraných měst (Praha a Wroclaw), včetně jeho interakce s organizacemi na regionální, národní a evropské úrovni. Výsledky výzkumu budou verifikovány se zástupci vybraných měst v dalších zemích.

Projekt je řešen ve spolupráci s Wroclaw University of Science and Technology a je podpořen Grantovou agenturou České republiky (GF23-42273L) a National Science Centre Poland, číslo projektu UMO-2021/43/I/HS4/01647.

Projekt byl na základě rozhodnutí poskytovatele (č.j. 46132/2023/GAČR/SVV) zastaven.