Otevřený dispečerský systém uplatňující principy business intelligence a sémantického popisu dat

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024003
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Lucie Dobiášová, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2021
Ukončení: 31.12. 2023
Partneři: ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o.

Vývoj nové generace dispečerského SCADA systému, který bude unikátní extenzivním využitím sémantických dat a vizualizací ve stylu business intelligence (BI) nástrojů. Díky tomu bude umožňovat dramatické zefektivnění práce zejména pro zákazníky s rozsáhlými instalacemi. Kromě výrazného snížení počátečních nákladů na vizualizaci a její údržbu ocení zákazníci zejména dynamické pohledy na data, které umožní komplexní pohled na velké technologické soustavy.

Projekt je realizován v rámci operačního programu OPPIK a je spolufinancován Evropskou unií.