Ověřujeme účinnost hašení motorových prostorů autobusů nad rámec evropských požadavků

Aktualita, 13.03.2023
Požární laboratoř ČVUT UCEEB již v minulosti provedla ověřovací a certifikační zkoušky hasicích systémů motorových prostorů podle Předpisu Evropské hospodářské komise OSN R107. Slovenská společnost BlazeCut se rozhodla objednat si ještě přísnější testování s větším počtem požárních scénářů definovaných metodikou švédského výzkumného institutu RISE, které proběhlo úspěšně.

Od roku 2015 je v platnosti „Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce“ (dále jen R107) a s ním i povinnost vybavovat motorové prostory těchto vozidel, např. autobusů nebo těžkých nákladních vozidel, automatickými hasicími systémy.
 
Účinnost hasicích systémů autobusových motorů se podle Předpisu R107 zkouší na ocelové sestavě imitující složitý prostor motoru plný zákoutí a skrytých míst s potenciálním rizikem vzniku požáru. Jsou definovány čtyři požární scénáře s různými druhy ložisek požáru, ať již jde o malé či velké nádoby s hořlavou kapalinou a naftou nasáklými dřevovláknitými deskami, nebo o motorový olej kapající na rozžhavené potrubí výfuku. Aby mohl být hasicí systém schválený pro užívání, musí uhasit všechny čtyři požární scénáře.
 
Požární laboratoř ČVUT UCEEB byla oslovena slovenskou společností BlazeCut, která se specializuje na vývoj a výrobu různých hasicích systémů, s přáním ověřit jejich nové řešení pro hašení motorových prostorů nejen podle zavedené metodiky R107, ale i podle metodiky SPCR183, respektive SP4912, vyvíjené švédským výzkumným institutem RISE. Tato metodika přidává ke čtyřem stávajícím ještě dalších sedm požárních scénářů! Tyto nové testy se ještě více zaměřují na skrytá ložiska požáru (zdroje požáru se umisťují i do těch nejzazších koutů motorového prostoru nebo se z několika stran přikrývají) nebo na jiné typy požárů (dřevěné hranice nad hořlavou kapalinou).
 
Ověřovací zkoušky provedené u nás v lednu 2023 byly úspěšné a vypadá to, že navazující certifikační zkoušky přímo ve švédském Borås mají též pozitivní výsledky. Přejeme hodně štěstí!