Platforma pro dálkový odečet vodoměrů

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Martin Kresta
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu


Cílem projektu je navrhnout, v prototypovém množství vyrobit a otestovat komponenty platformy pro dálkový odečet vodoměrů s využitím IoT bezdrátových sítí. Cílovou skupinou využívající platformu jsou firmy provozující a spravující vodovodní distribuční síť. Platformu lze využít i pro monitoring spotřeb vody v areálu nebo v rozsáhlejších komplexech budov. V současné době se dálkové odečty používají především pro elektroměry. K rozšíření dálkových odečtů pro vodoměry zatím nedošlo především z důvodu cenové, investiční i provozní bariéry.