Platforma pro monitoring vibrací v historických objektech

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Pavel Mlejnek, PhD.
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu


Cílem projektu je navrhnout autonomní monitorovací systém (bez závislosti na místní napájecí a datové infrastruktuře) schopný zaznamenávat vibrace, náklon či další parametry stavební konstrukce a v případě překročení nastavených mezí informovat provozovatele budovy nebo stavební firmu o možném problému. Cílovou skupinou využívající platformu jsou stavební firmy realizující rekonstrukční či jiné stavební práce pro Magistrát hl. m. Prahy či městské části Prahy, případně samotný Magistrát hl. m. Prahy či městské části Prahy pro kontrolu a hlídání stavu historických objektů v jejich vlastnictví. Sekundárně lze výsledky měření poskytnout správci komunikací, který na základě vyhodnocení vibrací může regulovat rychlost a plynulost dopravy a určovat hmotnostní omezení vozidel.

V současné době je k dispozici systém, který je schopen monitorovat vibrace, ale tento je napájen a datově připojen k místní infrastruktuře, jejíž spolehlivé zajištění je velice problematické a není možné zajistit spolehlivou funkcionalitu. V rámci realizace bude současný systém kompletně přepracován tak, aby jej bylo možné využívat v místech, kde není zajištěna napájecí a datová infrastruktura. Veškeré vstupní know-how (background) je ve vlastnictví žadatele. Další vývoj bude vyžadovat významně snížit spotřebu a umožnit tím bateriové napájení a zároveň implementovat nízkoenergetický bezdrátový komunikační systém schopný přenášet požadovaná data (např. pomocí sítě LoRa).