Podílíme se na rozvoji tuzemské komunitní energetiky

Aktualita, 09.06.2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT realizuje projekt na podporu zakládání a provozu energetických komunit v České republice a nastavení podmínek dotačních programů. Jeho výsledkem budou doporučení pro státní správu, odborné analýzy, metodika zakládání energetických komunit a praktické nástroje a manuály pro budoucí zakladatele a členy energetických společenství.

Součástí výzkumu je sociologický průzkum potřeb a vztahů v rámci komunitní energetiky, participativní design a ověření výstupů s klíčovými aktéry jejího rozvoje a testování navrhovaných modelů v reálných podmínkách.

Zadavatelem projektu s názvem Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Záštitu mu poskytl Energetický regulační úřad. Partnery jsou Sdružení energetických manažerů měst a obcí, Svaz moderní energetiky a společnost PMAC s.r.o.

Projekt výzkumu a vývoje byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu BETA2.