Pokročilé betonové prvky s tkanou výztuží

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004908
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Zahájení: 01.01. 2016
Ukončení: 31.07. 2019
Partneři: Technofiber s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout prvky drobné architektury, jako jsou sloupky, trámky, zábradlí či ploty, s použitím moderních materiálů, jako je vysoko hodnotový beton a tkaná karbonová vyztuž, které budou subtilní, estetické a s dostatečnou únosnosti. Tyto prvky budou připraveny ke komerční produkci, přičemž pro tento účel budou náležitě ověřeny vlastnosti a charakteristiky materiálů, tak aby odpovídaly příslušným, normám a bude vyvinut vhodný postup pro sériovou výrobu.