Pokročilé postupy při návrhu a výrobě styčníků ocelových a ocelobetonových konstrukcí

Registrační číslo: TJ01000045
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Lukáš Velebil
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Hlavním cílem projektu je vyvinout pokročilé postupy pro návrh a výrobu některých typů styčníků ocelových a ocelobetonových konstrukcí, čímž bude dosaženo zvýšení bezpečnosti a ekonomické atraktivity těchto typů konstrukcí.

Dílčí cíle:

  • Odvodit zpřesněný analytický vztah pro výpočet efektivní šířky betonové desky v tlaku v místě vnitřního styčníku spřaženého ocelobetonového rámu
  • Vytvořit analytický model pro ověření únosnosti tlačeného styčníkového plechu v přípoji ztužidla
  • Stanovit technologický postup pro svařování za studena tvářených prvků z vysokopevnostních ocelí
  • Stanovit technologický postup pro svařování prvků korozivzdorných ocelí s důrazem na výsledné mechanické vlastnosti spoje
  • Zvýšit konkurenceschopnost českých projektantů
  • Zvýšit podíl mladých vědců ve vědě