Pokročilé řízení otopných a chladicích ploch podle měřítek tepelné pohody

Registrační číslo: TJ01000195
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Jana Horváthová, Ph.D.
Zahájení: 01.10. 2017
Ukončení: 30.09. 2019

Cílem projektu je:

1) Navrhnout a ověřit parametrickou funkci virtuální teploty vzduchu pro správné nastavení a řízení tepelné pohody při vytápění a chlazení, která ve svých parametrech postihne vlastnosti otopné a chladicí plochy, zvyklosti člověka a vlastností prostředí místnosti (do 2018).

2) Funkci integrovat do jednoduchého regulátoru jako předstupeň výstupní regulační funkce, aby byly schopné úsporně řídit různé pokročilé typy zejména velkoplošných otopných a chladicích ploch (do 2018).

3) Laboratorně v klimatické kabině ověřit dopad řízení s využitím virtuální teploty na tepelnou pohodu a spotřebu energie při řízení 5 variant otopných a chladicích ploch (do 2019).