Pokročilé řízení tepelného čerpadla podle kvality energetického mixu

Registrační číslo: TK04020326
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Tomáš Matuška
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 31.12. 2024
Partneři: REGULUS s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout, implementovat a otestovat regulátor pro řízení pokročilého hybridního systému s tepelným čerpadlem umožňující interakci s místním FV systémem a interakci s chytrou sítí při znalosti dynamické ceny elektrické energie a/nebo kvalitě dodávaného energetického mixu z pohledu emisí CO2. Cílem je minimalizovat emise CO2 svázané s provozem a minimalizovat provozní náklady v budově. V rámci projektu bude zároveň vybudován laboratorní systém pro testování hybridního systému za dynamických okrajových podmínek s emulací odběru tepla, výkonu FV systému a požadavků sítě na základě paralelní simulace s definovanými klimatickými podmínkami pro kontrolu zajištění vnitřního komfortu. Hybridní systém s implementovaným regulátorem bude demonstrován nasazením v reálné budově.