Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

Registrační číslo: TE02000202
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2013
Ukončení: 24.11. 2014
Partneři: ČVUT Fakulta elektrotechnická – hlavní příjemce dotace, SAFIBRA s.r.o., LESIKAR, a.s., Honeywell International s.r.o., AŽD Praha s.r.o., SQS Vláknová optika a.s., Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd, VUT v Brně/Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Centrum kompetence Pokročilých senzorů je sdružením českých výrobců senzorů a senzorových systémů a výzkumných institucí. Centrum vyvine pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat pro široké spektrum průmyslových aplikací. Aplikace zahrnují pokročilé senzory a metody pro navigaci v oblasti letectví a kosmonautiky i na železnici a senzory pro monitorování strukturního stavu budov. Cílem centra je vyvíjet pokročilá senzorová řešení až po úroveň funkčních vzorků.

Předmět projektu podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.