Pomohli jsme prokázat, že biodynamické světlo pomáhá seniorům

Aktualita, 14.07.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na unikátním vědeckém experimentu. V jeho rámci bylo v Domově seniorů v Berouně instalováno biodynamické osvětlení a následně hodnocena jeho účinnost na fyziologické a psychické funkce klientů i pečujícího personálu. Výsledky ukázaly, že testovaná speciální světla jsou významným přínosem pro zlepšení kvality lidského života.

Platforma pro zdravé osvětlování ČVUT UCEEB spolupracovala s firmou Spectrasol a Národním ústavem pro duševní zdraví (NUDZ) na pilotní aplikaci biodynamického osvětlení a navazujícím experimentálním výzkumu. „Vyměnili jsme osvětlení v šesti pokojích včetně předsíní a koupelen, v hlavní jídelně, ve dvou sesternách, ve tvůrčí dílně a na hlavní chodbě. Ve spolupráci s odborníky z ČVUT se podařilo zkonstruovat osvětlení pro denní svícení, které se spektrálně blíží přirozenému světlu od slunce, dále večerní svítidla, která mají nízký obsah modré složky spektra jako ve slunci při západu, a třetí noční světelný systém, kde je v tuto dobu biologicky toxická modrá složka úplně eliminována, jako například ve světle z ohně. Zatímco plnospektrální vitalizující denní světlo podporuje kognitivní výkon a dobrou náladu, večerní světlo, díky inovativně vyřešené distribuci, bohatě postačuje pro zrakovou orientaci klientů i personálu,” vysvětlil postup Hynek Medřický, expert na světelné systémy ze Spectrasolu.

"Objektivní měření světelných parametrů v prostoru i subjektivní hodnocení pomocí dotazníků potvrdilo zlepšení zrakového komfortu obyvatel domova seniorů. Zejména kladně bylo hodnoceno noční orientační osvětlení, které přináší uživatelům větší jistotu při pohybu v prostoru v noční době,” dodala Lenka Maierová z ČVUT UCEEB.

Více detailů o experimentu a jeho výsledcích si můžete přečíst v tiskové a závěrečné výzkumné zprávě na webu NUDZ.

album/Products_Model_Product/599/3svetla.jpg