Pomohli jsme s energetickým konceptem bytového domu podepřeného sochami

Aktualita, 07.03.2019

V pražském Karlíně by měl během několika let vyrůst bytový dům Nová Invalidovna, který bude ojedinělý jak po umělecké, tak po technické stránce. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na přípravě projektu energeticky vysoce úsporné budovy prošpikované nejmodernějšími technologiemi.

Podoba Nové Invalidovny má ztělesňovat ležící postavu, kterou symbolicky opatrují sochy od výtvarníka Davida Černého. Odvážnou uměleckou vizi architekti spojili se záměrem pozitivně ovlivňovat život obyvatel domu pomocí moderních automatizovaných technologií a co nejvíce pro jejich provoz využívat obnovitelné zdroje energie.

Aby se lidem v Nové Invalidovně po jejím dokončení žilo pohodlně, bylo nejprve nutné provést detailní simulace chování stavby v různých variantách zasklení, stínění a jeho řízení, zdrojů energie a jejich kombinací, ještě než bude postavena. Práce na ní se ujal náš tým z ČVUT UCEEB pod vedením doc. Ing. Tomáše Matušky, Ph.D. Z výsledků mnoha variant počítačových simulací vzešla optimální varianta energetického konceptu, zahrnující stavebně-technické řešení budovy, systém vytápění s možností chlazení, nuceného větrání a přípravy teplé vody.

O komfortní vnitřní prostředí v budově se postará centrální vzduchotechnika s rekuperací tepla a automatické stínění oken na jižních fasádách, které bude zejména v létě chránit interiéry před přehříváním. Vytápění a chlazení objektu bude založeno na betonových tepelně aktivovaných konstrukcích ve spojení s tepelnými čerpadly země-voda (systém GEOTABS) a pokročilým systémem prediktivního řízení MPC. Na střeše bude umístěna solární elektrárna a připravuje se využití bateriového úložiště ve spojení s implementací lokální distribuční soustavy.  Projektové a architektonické práce zajišťuje studio Qarta architektura. Investorem a developerem Nové Invalidovny je společnost Trigema.