Pomohli jsme ve vývoji inovativní konstrukce rodinného domu

Aktualita, 16. 11. 2023
V rámci spolupráce ČVUT UCEEB s akciovou společností EXCON vznikl pilotní rodinný dům na bázi ocelového skeletu opláštěného panely s vysokým tepelným a difuzním odporem. Hlavní výhodou této konstrukce je její velice rychlá montáž a možnost zcela otevřené vnitřní dispozice. Naším úkolem bylo zejména optimalizovat skladby obvodových konstrukcí a detailů z hlediska jejich tepelně-vlhkostních, požárních a akustických vlastností. Pro vyhodnocení skutečného chování pilotního domu byly v konstrukcích nainstalovány tepelně-vlhkostní snímače firmy MoistureGuard.

Zdánlivě jednoduchý úkol se změnil na komplexní diskusi mnoha odborností, které hledaly vzájemnou shodu zejména na vlastnostech obvodových konstrukcí. Ty jsou tvořeny masivním ocelovým skeletem opláštěným panely s vysokým tepelným a difuzním odporem. Vnitřní předstěny této konstrukce tedy musely zajistit kromě pohledové vrstvy také ochranu ocelových prvků před požárem, splnit akustické požadavky a zajistit bezpečné tepelně-vlhkostní chování celé konstrukce. Vzhledem k vysoce těsnému vnějšímu plášti bylo potřeba minimalizovat transport vodní páry difuzí a prouděním do konstrukce, stejně jako zajistit vysychání z mokrých procesů mimo tento prostor. V místech detailů byly naopak pečlivě navrženy difuzní mosty pro odvod procházející vlhkosti.

Pilotní rodinný dům je nyní krátce před dokončením. Na objektu budou ještě provedena měření vzduchotěsnosti (blowerdoor test) a neprůzvučnosti. Dále jsou v něm instalovány snímače teploty a vlhkosti, které pomohou v analýze skutečného chování budovy ve srovnání s výpočetními předpoklady. Ve výhledu jsou již nyní další dva domy na bázi tohoto inovativního řešení.