Pozvánka na webinář

Obnovitelné zdroje energie v průmyslu

Uvažujete o snížení energetické náročnosti své výroby? Chcete poznat možnosti implementace obnovitelných zdrojů energie (OZE) do výroby nebo provozu? Zajímají Vás konkrétní zkušenosti firem, které takové projekty úspěšně realizovaly? Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s inovačními centry pro Vás připravilo interaktivní workshop. Kromě praktických zkušeností jednotlivých firem se dozvíte také o možnostech finančních a podpůrných služeb.

Workshop se bude konat  20. ledna 2021 od 13.00 do 15.30 on-line prostřednictvím platformy MS Teams.

Program akce:

13:00 – 13:15 Úvodní slovo, přivítání účastníků a definice očekávání ČVUT UCEEB
13:15 – 13:35 Možnosti obnovitelných zdrojů v průmyslu: motivace, technická řešení, úspory: Jan Špale, Michal Tobiáš, ČVUT UCEEB
13:35 – 14:35 Zkušenosti s realizací projektů a panelová diskuze (Adler Czech, a.s. – Hybridní fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm v distribučním centru v Ostravě; ARBYD CZ s.r.o. – Úspory energií, včetně využití potenciálu dřevěného odpadu z výroby; H.R.G. spol. s.r.o. – Rozšíření střešní FVE v tiskárně; Lahůdky Fiala-Jiří Fiala s.r.o. – FVE s akumulací pro provoz výroby a elektromobilu na rozvoz zboží)
14:35 – 14:45 Přestávka na občerstvení
14:45 – 15:15 Jak lze získat finance a podpůrné služby pro zavedení OZE do výroby (Pavel Beran, Komerční banka; Čestmír Hrdinka, Českomoravská záruční a rozvojová banka; ČVUT UCEEB/SIC – Inovační vouchery, MPO EFEKT)
15:15 – 15:30 Dotazy, diskuze, závěrečné shrnutí

Účast na akci je bezplatná, je ale nutné se předem zaregistrovat.

Zaregistrovaní účastníci obdrží link na připojení na akci. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Štěpánku Holečkovoustepanka.holeckova@cvut.cz, tel. +420 776 520 794.

Workshop je organizován v rámci projektu RESINDUSTRY, programu Interreg Europe, financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje.

design/2020/Logaposkytovatelu/resindustry-eu-flag-ctverec.png