Předběžné požární zkoušky odolnosti stavebních konstrukcí

Nabídka služby
Nabízíme přípravu, realizaci a intepretaci indikativních zkoušek požární odolnosti nezatížených stavebních konstrukcí ve středním měřítku. Tento typ zkoušek poskytuje v rámci vývoje efektivní informace o možném chování konstrukčních prvků za požáru před jejich testování při velkorozměrových standardizovaných zkouškách požární odolnosti, které jsou technicky, časově a finančně náročné.

Požární pec MiniFUR má k dispozici 3 zkušební plochy: čelní moduly pro zkoušení stěnových prvků do rozměru 0,8 x 0,8 m a stropní modul do rozměru 1,2 x 0,8 m. Zkušební plochy lze kombinovat, takže lze při zkoušce například porovnávat chování dvou stěnových prvků nebo lze zjišťovat chování přípoje stěny a stropu. Pec lze zahřívat podle tzv. normové teplotní křivky dle ISO 834, popřípadě podle jakéhokoliv zahřívacího schématu dle přání objednatele.

Kontaktní osoba

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Výsledky

1

Envilop

Envilop je návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva. Lehký obvodový plášť byl navržen v rámci projektu Inteligentní budovy (CZ.1.05/3.1.00/13.0283) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financován EU a státním rozpočtem České republiky.

Zobrazit více