Prediktivní řízení bateriového úložiště s fotovoltaickým zdrojem založené na cloudové službě předpovědi osvitu

Registrační číslo: TJ01000115
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Karolina Tomešová, MSc.
Zahájení: 01.10. 2017
Ukončení: 30.09. 2019
Partneři: AERS, s.r.o.

Cílem projektu je významné zdokonalení služby předpovědi osvitu určené pro fotovoltaické zdroje pomocí inovativních přístupů (učicích algoritmů) a aplikaci této služby při efektivním řízení lokálních energetických systémů. Lokální systém využívající sluneční energii a bateriové úložiště bude využívat inovativní metody prediktivní řízení na základě historie spotřeby a nastavení uživatelů a provázání s cloudovou službou predikce osvitu. Téma projektu cílí na přechod k chytré energetice s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, které jsou přednostně lokálně užívány.