Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti ČVUT UCEEB
Výroční zpráva se zaměřuje mj. na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, informace o aktivitách univerzitního centra, apod.