Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace

Registrační číslo: TK05010117
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Jakub Maščuch
Zahájení: 01.02. 2023
Ukončení: 31.07. 2024
Partneři: Šance pro budovy; CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Hlavním cílem projektu je vytvořit podklady legislativní a strategické povahy k přípravě budoucí legislativy implementující nový nástroj Evropské komise na podporu zvyšování energetické účinnosti napříč sektory (článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti („Směrnice“) a Doporučení Evropské komise č. 2021/1749 na jeho aplikaci (Doporučení)) a k přípravě strategicko-politických dokumentů. Projekt je zaměřen na analýzu vhodného modelu implementace principu „energy efficiency first“ („EE1“) do legislativního rámce České republiky. Budou vydefinovány vhodné škály aktivit, na které by měl být princip EE1 aplikován, a to spolu se zpracováním návrhů konkrétních legislativních úprav. Bude také vytvořena vzorová cost-benefit analýza ("CBA")