prof. Ing. František Wald, CSc.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 354 757
E-mail: frantisek.wald@cvut.cz
ORCID

Prof František Wald - vědecká činnost: Návrh styčníků konstrukcí, požární návrh, pokročilé modely pro ocelové konstrukce, koordinátor evropského magisterského kurzu SUSCOS. Člen projektového týmu pro EN1993-1-8: 2021, koordinátor 23 výzkumných projektů a spoluřešitel, autor 10 knih a 269 výzkumných publikací.