prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Výzkumný pracovník
Telefon: +420 737 222 865
E-mail: tywoniak@fsv.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Tywoniak absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v roce 1981, obor pozemní stavby. V roce 2006 byl zde jmenován profesorem v oboru teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Zaměřuje se na stavební tepelnou techniku a stavebně-energetické koncepce budov. S univerzitním centrem UCEEB je spojen od doby jeho přípravy a vzniku, vede zde laboratoř stavební tepelné techniky. Mj. se snaží přispět k vývoji a prosazení nových prvků obálky budov s využitím stavebně-fyzikálních poznatků a zásad udržitelného rozvoje.