prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: 224 357 179
E-mail: petr.hajek@fsv.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Petr Hájek je profesorem na Fakultě stavební ČVUT v Praze, vedoucí Katedry konstrukcí pozemních staveb a vedoucí Laboratoře kompozitních konstrukcí v ČVUT UCEEB. Je expertem v oblasti udržitelné výstavby budov, komplexního hodnocení kvality budov, LCA, optimalizace betonových konstrukcí a využití recyklovaných materiálů v konstrukcích budov. Petr je členem někola organizací: Technical Council a General Assembly, České betonářské společnosti a mezinárodní oragniazce iiSBE. Mimo jiné je předsedou komise C7 – Sustainability (Udržitelnost betonových konstrukcí) a redakční rady časopisu Beton.