prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: 224 357 179
E-mail: petr.hajek@fsv.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Petr Hájek je profesorem na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Působí na Katedře konstrukcí pozemních staveb a v Laboratoři kompozitních konstrukcí v UCEEB CVUT. Zabývá se výzkumem v oblasti udržitelné výstavby budov, komplexního hodnocení kvality budov, LCA, optimalizace betonových konstrukcí, netradičního vyztužování betonu a využití recyklovaných materiálů v konstrukcích budov. 
P. Hájek je členem mezinárodní betonářské organizace fib – International Federation for Structural Concrete. Do roku 2014 byl místopředsedou komise fib C3 – Environmentální aspekty navrhování a výstavby betonových konstrukcí a od roku 2015 byl předsedou komise C7 – Sustainability (Udržitelnost betonových konstrukcí) a členem Technical Council fib. Od roku 2005 je členem výboru mezinárodní organizace iiSBE (International Initiative for Sustainable Built Environment). Za svoji dlouholetou činnost v mezinárodní organizaci fib byl v roce 2020 oceněn  medailí fib Medal of Merit. P. Hájek je předsedou redakční rady časopisu Beton TKS.