Průmyslový výzkum a experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti VUP Medical, a.s.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004700
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Zahájení: 01.01. 2019
Ukončení: 31.12. 2019
Partneři: VUP Medical, a.s.

Předmětem projektu je výzkumná a vývojová činnost pro inovativní řešení produktů společností VUP Medical, a.s. Projekt bude řešen ve spolupráci s výzkumnou organizací – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) a bude realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. Výstupem projektu budou 2 prototypy – nové inovované produkty v oblasti zdravotnických potřeb, konkrétně hydrogely aplikované na stávající kryt COM pro léčbu popálenin.