RECIHLI

Substrát pro zelené střechy
Hlavními složkami substrátu RECIHLI jsou tříděný stavební recyklát na bázi cihelné drti, který slouží jako anorganická, částečně vododržná složka substrátu, a biouhel na bázi pyrolyzovaného čistírenského kalu, který představuje stabilní organickou složku substrátu. Kromě těchto složek substráty obsahují další konvenční organické a anorganické složky: písek, kompost a rašelinu.
 

O výsledku

Pro Substrát pro zelené střechy vyvinutý v rámci projektu NCK-REVOZIM byl registrován užitný vzor.