Revoluční C-band Solid State radar a Artificial Intelligence Nowcasting & Ensembling Systém

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027335
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Mgr. Petr Šimánek
Zahájení: 01.09. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: METEOPRESS, spol. s.r.o.