RNDr. Vladislav Martínek

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 777 888 615
E-mail: Vladislav.Martinek@cvut.cz
ORCID

Po získání titulu RNDr. na MFF UK v oblasti softwarového inženýrství pracoval samostatně jako konzultant a software vývojář než nastoupil na ČVUT UCEEB.