Rozvoj, zabezpečení a škálovatelnost cloudových služeb v oblasti digitální transformace

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024591
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: RNDr. Radek Hušek, Ph.D.
Zahájení: 01.06. 2021
Ukončení: 30.04. 2023
Partneři: Y Soft Print Management Solutions, a.s.; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Předmětem předkládaného projektu s názvem Rozvoj, zabezpečení a škálovatelnost cloudových služeb v oblasti digitální transformace je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti cloudu a tiskových řešení. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi Y Soft Print Management Solutions, a.s., Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Českým vysokým učením technickým v Praze