Sektor průmyslu a služeb

Nabídka služeb
  • Poradenství v předprojektové fázi

Radíme v oblasti komplexního navrhování energeticky efektivních budov od ideového návrhu, přes architektonické a stavební řešení po vhodné použití technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a volbu zdrojů energie.

  • Posuzování projektů a realizací

Posuzujeme developerské projekty a projekty rekonstrukcí budov pro ověření vhodnosti projekčního řešení, dosažení potenciálu úspor, energetické efektivity projekčního řešení a kontrolu následné realizace. Vypracováváme energetické analýzy pokročilými simulačními metodami s vazbou na investiční a provozní úspory komplexních technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a zdrojů energie (konvenční, obnovitelné, mikrokogenerace).

  • Dlouhodobé monitorování budov

Dlouhodobě sledujeme provoz budov, jejich funkčnost a hodnotíme energetickou efektivitu technických systémů.

  • Optimalizace provozů budov

Díky pokročilým energetickým simulacím s využitím inovativních systémů měření a regulace analyzujeme a následně optimalizujeme provoz budov.

Výsledky