Senzorická platforma pro komplexní vyhodnocení kvality vnitřního prostředí

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Jan Včelák, PhD.
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu


Cílem projektu je navrhnout, v prototypovém množství vyrobit a otestovat komponenty platformy pro monitoring kvality vnitřního prostředí. Cílovou skupinou využívající platformu jsou provozovatelé a zřizovatelé budov s větší koncentrací osob, kde hrozí riziko překračování koncentrací CO2. Na území Prahy jde zejména o administrativní budovy samosprávy a budovy škol. Platforma je ale využitelná obecně i pro firmy, které se zabývají instalací systému pro měření a regulaci. V současné době je kvalita vnitřního prostředí velkým problémem u většiny budov a speciálně u budov s vyšší koncentrací osob.