Sledování technického stavu mostních konstrukcí pomocí technologie FBG senzorů

Registrační číslo: TJ02000163
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Kristýna Čápová
Zahájení: 01.06. 2019
Ukončení: 31.05. 2021
Partneři: SAFIBRA, s.r.o.

Záměrem projektu je návrh systému pro sledování technického stavu kritických míst nosných konstrukcí mostů a lávek. Systém bude umožňovat vzdálený monitoring konstrukce, sběr a archivaci dat, i real-time sledování. Zároveň bude vybaven automatickým zasíláním zpráv a varovných hlášení při zjištění kritických hodnot. Cílem projektu je vývoj zabudovatelných snímačů pracujících na principu Fibre Bragg Gratings (FBG) pro monitoring chování výztuže mostních konstrukcí ze železobetonu a pro sledování kritických míst nosných konstrukcí lávek z lepeného lamelového dřeva po celou dobu životnosti těchto konstrukcí.