Smart City

Smart City označuje přístup k rozvoji města, který umožní zvyšovat kvalitu služeb občanům pomocí nových technologií a organizačních inovací. Podporujeme obce v tomto přístupu a pomáháme zavádět jeho principy do praxe.

Aktuality

NEB Impact Model pomáhá vyhodnocovat dopady nových budov

Členky výzkumného týmu Participativní plánování a design ČVUT UCEEB uspořádaly ve spolupráci s pražskou městskou společností Operátor ICT a dalšími...

Propojujeme BIM s hodnocením kvality staveb

Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení digitálního modelu BIM a...

Dokončili jsme nástroj pro zkvalitňování veřejné výstavby

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Národní sítí Zdravých měst (NSZM) ČR...

Pracujeme na využití BIM pro hodnocení komplexní kvality budov v rámci životního cyklu

Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení BIM a komplexního hodnocení kvality...

Výsledky