Směrnice EŠV pro tepelné izolanty

Vytvoření technické směrnice pro Ekologicky šetrný výrobek (ekoznačka EŠV) pro tepelné izolanty.
Pro Českou informační agenturu životního prostředí (CENIA) jsme zpracovali technickou směrnici č. 01 – 2017, kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek výrobkům v produktové skupině Tepelné izolanty 

Kromě všeobecně využívaných kritérií EŠV (ekoznačení Typu I používaného v ČR) jako jsou vhodnost k použití nebo vyloučené nebo omezené látky a směsi jsme do směrnice zahrnuli i kritéria založená na posuzování životního cyklu (LCA) a zaměřená na udržitelné využívání surovin, recyklované a obnovitelné složky, omezování množství odpadu při výrobě a konec životního cyklu. Splnění uvedených kritérií a udělení ekoznačky EŠV zajišťuje environmentální šetrnost daného produktu, v tomto případě tepelného izolantu.

O výsledku

Nabízíme vypracování technických směrnic EŠV i analogických dokumentů pro posouzení environmentální šetrnosti stavebních produktů.