Solární systémy

Solární systémy jako bezemisní zdroj energie jsou nedílnou součástí transformace energetiky budov k uhlíkové neutralitě. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj nových koncepcí solárních prvků.
Vyvíjíme systémy a jejich prvky využívající energii ze slunce pro přípravu teplé vody, podporu vytápění i výrobu elektrické energie. Nezávisle ověřujeme kvalitu těchto prvků.

Aktuality

WAVE využije kaly z písecké čistírny

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončuje instalaci mikroelektrárny WAVE v areálu čistírny odpadních vod v...

S.A.W.E.R. běží v Dubaji naplno

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT prověřuje možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími...

Součástí systému S.A.W.E.R. jsou prototypy hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo solární hybridní kolektory, které jsou určeny k současné produkci tepla a...

Naše MAGDA získala dva patenty

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo vývoj mobilního autonomního zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti, které...

Výsledky