SPARCS – Udržitelná, energeticky plusová a uhlíkově neutrální společenství

Registrační číslo: H20 – 864242
Poskytovatel: Evropská komise – Horizont 2020
Řešitel: Ing. Mgr. Michal Kuzmič
Zahájení: 01.10. 2019
Ukončení: 30.09. 2024
Partneři: Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY, Espoon Kaupunki, Stadt Leipzig, Camara Municipal da Maia, Reykjavikurborg, Statutarni Mesto Kladno, Municipality of Kifissia, Lviv City Council, Kone OYJ, Siemens Osakeyhtiö, Plug-IT Finland OY, Citycon OY, Suomen Rakennusinsinöörien Litto RIL, Adven, Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung der Angewandten Forschung E.V., BABLE UG, WSL Wohenen & Service Leipzig GMBH, Stadtewerke Leipzig GMBH, Cenero Energy GMBH, Seecon Ingenieure GMBH, University of Leipzig, Sociedade Portuguesa de Inovacao consultadoria empresarial e fomento da inovacao S.A, NEW – Centre for New Energy Technologies S.A, Orkuveita Reykjavikur SF, Suite5 Data Intelligence Solutions Limited, ELIN VERD S.A, National Ecological Centre of Ukraine, LCE Lvivavtodor, CiviESCo, Gopa Com

Projekt má za cíl demonstrovat a ověřit technické a socio-ekonomické parametry energeticky plusových systémů integrovaných na úrovni městských čtvrtí. Projekt se zaměří na systémy funkčních a opakovatelných řešení potřebných pro přechod k uhlíkově neutrální a zdrojově efektivní ekonomice se zaměřením na zapojení obyvatel.

SPARCS zprostředkovává aktivní roli budov na trhu s energiemi, čímž podporuje vznik nových služeb a rozvíjí koncept virtuální elektrárny, aby tak vytvořil virtuální energeticky plusové společenství (VirtualPositiveEnergy communities). Otevírá se tak více demokratické hřiště pro energetiku, kde energeticky plusové čtvrti mohou směňovat energii s organizacemi, které leží mimo fyzické hranice čtvrti. Sedm měst bude demonstrovat více než sto aktivit, které přemění bloky budov a čtvrti do tzv. energetických prosumerů. Dopad projektu zasahuje oblast ekonomického růstu, zvyšování kvality života a generuje environmentální přínosy na cestě k naplnění rámce Evropské komise pro klima a energii, strategie SET Plan a cílů udržitelného rozvoje podle OSN.

SPARCS propojuje obyvatele, společnosti, výzkumné organizace, odborníky na městské plánování a rozhodovací subjekty za cílem spoluvytvoření bezuhlíkových inkluzivních společností. Vedoucí města Espoo (FI) a Lipsko (DE) realizují velké demonstrace. Jejich následovníky jsou Reykjavík (IS), Maia (PT), Lvov (UA), Kifissia (EL) a Kladno (CZ), které se učí z jejich řešení a přenášejí je do svých podmínek.


Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242.

www.sparcs.info