Stabilní a mobilní zařízení pro podporu cirkadiánní synchronizace, léčbu a prevenci psychických poruch prostřednictvím fototerapie plnospektrálním světlem

Registrační číslo: FW02020025
Poskytovatel: TA ČR - Program TREND
Řešitel: Ing. Arch. Lenka Maierová, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2020
Ukončení: 30.09. 2023
Partneři: Spectrasol s.r.o., Národní ústav duševního zdraví

Cílem projektu je návrh, výroba a ověření účinku fototerapeutických pomůcek, vytvořených na bázi unikátní LED technologie s vyváženým barevným spektrem. Pomůcky odpovídající standardu medicínských zařízení jsou určeny pro prevenci i podporu léčby pacientů s afektivními poruchami, např. sezónní deprese, bipolární afektivní porucha, poporodní deprese, a mnoho dalších aplikací v psychiatrické péči. Vytvořeny budou tři velikostní varianty, od samostatné fototerapeutické komory až po mobilní, snadno přenosné prvky. Tím bude umožněno využití technologie během různých fází léčby, dle aktuálních potřeb pacienta. Ověření účinnosti všech těchto pomůcek bude provedeno ve studii se zdravými dobrovolníky i pacienty s neuropsychiatrickým onemocněním.