Stanovení strukturní povrchové morfologie objektů metodou skenování elektronové mikroskopie

Nabídka služby
Nabízíme stanovení strukturní povrchové morfologie objektů metodou skenování elektronové mikroskopie.

Nabídka zahrnuje:
  • stanovení porozity materiálu,
  • stanovení průměrné velikosti částic,
  • ověření přítomnosti nanočástic.

Díky této metodě lze velmi přesně posoudit porozitu materiálů, jako jsou například textilie nebo materiály filtrů určené pro prostředky osobní ochrany, a/nebo stanovit velikosti nanočástic v produktech. 

Vybavení laboratoře: 
  • termoemisní rastrovací elektronový mikroskop VEGA 3 SBU,
  • laserová difrakce MASTERSIZER 3000 od firmy Malvern s Hydro MV nízkoobjemovou dispergační automatizovanou jednotkou.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Mgr. Jan Vanžura