Studie proveditelnosti energetických komunit

Nabídka služby
Ve spolupráci se zakladateli a provozovateli energetických komunit zpracováváme studii proveditelnosti a optimalizujeme chod komunity. Zapojujeme aktéry do přípravy energetických společenství. 


Studie zahrnuje:
  • definování cílů komunity v oblasti samovýroby a samospotřeby tepla a elektřiny,
  • vyhodnocení potenciálu pro samovýrobu a samospotřebu energie, posouzení souběhu výroby a spotřeby,
  • návrh organizačního modelu uspořádání komunity,
  • provedení šetření a participativní design komunity s potenciálními účastníky.


V případě dalších dotazů či speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Ing. Mgr. Michal Kuzmič