Systém automatické detekce a diagnostiky chyb technických zařízení budov

Registrační číslo: TJ02000178
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Ondřej Nehasil, Ph.D.
Zahájení: 01.06. 2019
Ukončení: 01.05. 2021
Partneři: ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.

Cílem projektu je:

1) Vývoj nových algoritmů a nástrojů, které umožní automaticky detekovat chyby a nehospodárný provoz technologických zařízení v budovách (do 2020).

2) Hledání vhodné grafické prezentace zjištěných chyb a srozumitelné způsoby předání informace o nalezených chybách lidským expertům (do 2020).

3) Implementace algoritmů do pilotního softwaru pro automatickou detekci chyb v produkčním prostředí, vyladění uživatelského rozhraní (do 2020).

4) Odzkoušení algoritmů v rámci zkušebního provozu na několika desítkách prvků technických zařízení budov (do 2021).