Systém na získání vody ze vzduchu S.A.W.E.R.

Aktualita, 27.06.2018

Unikátní technologie má za úkol proměnit alespoň část suché a horké pouště v zelenou oázu. Projekt, spojuje odborníky z UCEEB a Fakulty strojní ČVUT společně s Botanickým ústavem Akademie věd ČR. V praxi bude uplatněn v českém pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

S.A.W.E.R. pojmenoval Jiří František Potužník, generální komisař české účasti výstavy EXPO 2020. Je to zkratka složená z anglických slov Solar Air Water Earth Resource a znamená v překladu slunce, vzduch, vodu, zemi a zdroje. Jde o systém získávání vody ze vzduchu, jehož specifikem je autonomní provoz. Proto je jeho energetická potřeba plně hrazená ze sluneční energie.

Vyvíjené zařízení se skládá ze dvou částí, jedna má za úkol získat vodu ze vzduchu v poušti a druhá by měla získanou tekutinu použít pro její kultivaci. Technologie, na které se podílí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, se využívá dvojstupňově. Nejprve se použije materiál - takzvaný desikant, ten venkovnímu vzduchu odebere vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu. Odvlhčený vzduch, který byl upraven pomocí desikátu, odvedeme zpět do venkovního prostředí a systém tak může nasát nový venkovní vzduch, který přirozeně obsahuje vodní páru. Ten se musí silně ohřát, aby se mohla z povrchu desikantu uvolnit vodní pára, co navlhčí pouštní vzduch. Díky tomu lze totiž v další fázi získat pomocí chladiče daleko více vody, než ze vzduchu venkovní pouště.

S.A.W.E.R. by podle odborníků mohl ze vzduchu dostat v průměru až 100 litrů za den. Což je ve srovnáni s jinými chladiči pouštního vzduchu až desetinásobek. Součástí českého pavilonu na výstavě EXPO 2020 v Dubaji bude rozsáhlá zahrada, která by měla využívat vyrobenou vodu ze systému. Pro výstavu se tak připravují dvě větší zařízení, které dohromady vyrobí až 500 litrů vody.

V současnosti je už hotové srdce jednotky systému na získávání vody ze vzduchu, které se zprovozňuje v laboratořích ČVUT UCEEB. Díky tomu se tak může vyzkoušet její práce v denních a nočních klimatických podmínkách pouště. Vyvíjená technologie tak může zajistit vodu pro rostliny i tam, kde se běžně nevyskytují a uplatnit jí v jakékoliv odloučené oblasti, kde není zdroj vody.