Systém pro plně autonomní výrobu obnovitelné elektřiny

Registrační číslo: TK02020184
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Václav Vodička
Zahájení: 01.08. 2019
Ukončení: 31.12. 2021
Partneři: Feramat Cybernetics s.r.o.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nezávislé energetické hospodářství na bázi obnovitelných zdrojů prostřednictvím inovativní technologie pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy nízkého elektrického výkonu v nezávislém systému vybaveném fotovoltaickými panely a bateriemi a přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v ČR. Navržený systém je schopný plně fungovat bez připojení k elektrizační soustavě.

Hlavním cílem je pro tento systém vyvinout nadřazený řídicí software, který propojí veškerý hardware do centrálního řídícího rozhraní. Řídicí software bude monitorovat a regulovat celkovou výrobu elektrické energie z biomasy a z fotovoltaických panelů, skladování v bateriové soustavě a její celkový odběr.