Systém pro společné hospodaření s energií

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004906
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2017
Ukončení: 30.06. 2019
Partneři: WS Trends s.r.o.

Projekt se zabývá vývojem zaměřeným na realizaci systémů pro efektivní využívání energií v malých lokálních soustavách (microgrid). Cílem projektu je navržení systému, který bude efektivně hospodařit s energií dostupnou z lokálně instalovaných obnovitelných zdrojů (OZE) a bude aktivně využívat informace předpovědních služeb navržených v projektu. Systém bude umět pracovat s předpovídanou cenou energie (intraday tarrifs) i s předpovědí solárních fotovoltaických zisků z lokálně instalovaných OZE.