Systém pro včasnou detekci kondenzace na teplosměnných plochách

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004670
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Zahájení: 01.10. 2016
Ukončení: 31.07. 2019
Partneři: SVÚM a.s.

Cílem projektu je vývoj systému pro detekci vzniku korozněrizikových stavů a jeho uvedení do praktického provozu. Tento systém je primárně určen pro kogenerační jednotky s ORC cyklem, kde je využíváno odpadní teplo z alternativních zdrojů energie a provoz je tak ohrožen korozí pod rosným bodem. Systém včasného varování je důležitý z důvodu použití hořlavých médií v tepelných výměnících ORC cyklů a musí tudíž být minimalizována možnost jejich poškození.