Termoelektrické tepelné čerpadlo

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.05. 2018

Tepelné čerpadlo a technologie zpětného získávání tepla, založené na Peltierově efektu. Cílem projektu je navrhnout tepelné čerpadlo s optimálním počtem termoelektrických modulů, provozované s optimálním proudem pro různé pracovní body a různé tekutiny jakožto zdroje tepla. Pro veřejné objekty typu škol a úředních budov může nově navržené čerpadlo přinést zásadní provozní úspory.