Testování fotovoltaických komponent

Nabídka služby

Měříme komponenty pro FV systémy (měniče, baterie, FV moduly, řídicí systémy) v naší akreditované laboratoři, a to jak při standardních normovaných podmínkách, tak se zohledněním reálného provozního režimu. Disponujeme unikátním solárním elektronickým simulátorem s programovatelnou zátěží a uměle stavitelnou elektrickou sítí.
 

Kontaktní osoba

Ing. Petr Wolf, Ph.D.