Testujeme komplexní systémy pro vytápění

Aktualita, 8. 1. 2024
ČVUT UCEEB se ve spolupráci se společností Regulus zabývá pokročilým řízením tepelných čerpadel podle predikované ceny a emisní náročnosti elektrické energie v síti. V rámci společného výzkumného projektu se podařilo rozšířit možnosti testování obnovitelných zdrojů tepla o metodu „hardware in the loop“.

V laboratoři tepelných čerpadel ČVUT UCEEB jsme zprovoznili zkušební okruh, který umožňuje testovat celý systém zahrnující tepelné čerpadlo s akumulačním zásobníkem a regulátorem za podmínek odpovídajících reálnému provozu. Podmínky nasazení systému v teoreticky definované budově, jako jsou odběr teplé vody a odběr tepla otopnou soustavou pro vytápění, jsou fyzicky emulovány laboratoří na základě souběžně běžící simulace chování budovy při různých klimatických podmínkách měnících se během dne. Na rozdíl od normového zkoušení jednotlivých zařízení při definovaných statických podmínkách umožňuje takto pokročilé testování analyzovat celkovou efektivitu systému provozovaného v dynamicky se měnícím provozu ve vazbě na implementaci pokročilých regulačních algoritmů.

Projekt TK04020326 Pokročilé řízení tepelného čerpadla podle kvality energetického mixu byl podpořen Technologickou agenturou ČR.