TiCo

Prefabrikovaný stavební systém pro bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí.
TiCo (Timber Concrete) je návrh řešení flexibilního stavebního systému pro výstavbu vícepodlažních enrgeticky efektivních bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace. 

Systém byl navržen v rámci projektu "Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní bytové domy" z programu MPO Trio (číslo projektu FV10685). Na projektu jsme spolupracovali s firmami RD Rýmařov s.r.o. a ŽPSV a.s. Na projektu se několika způsoby počítaly environmentální dopady budovy.

O výsledku

Vývoj systému byla založen na spolupráci dvou významných výrobců stavebních konstrukcí RD Rýmařov s. r. o. (výrobce prefabrikovaných dřevostaveb) a ŽPSV s. r. o. (výrobce železobetonových prefabrikovaných konstrukcí) a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, které se zabývá výzkumem a vývojem dřevěných a betonových konstrukcí.

Oba hlavní materiály mají svoje technologické a fyzikální limity, a ty TiCo řeší. Využití dřeva jako konstrukčního materiálu pro nosné konstrukce vícepodlažních budov je sice možné, nicméně nevýhodné – statický návrh vede na větší průřezy konstrukčních prvků, které zabírají více místa v půdorysné dispozici a vede i k vysokým průřezům nosných prvků stropních konstrukcí, které znamenají vyšší konstrukční výšky, než by bylo nutné a optimální. Dalším problémem je větší deformabilita dřevěné konstrukce s ohledem na malý modul pružnosti dřeva, v důsledku čehož může často docházet k poruchám navazujících konstrukcí (trhlinám v příčkách, obvodových pláštích, podhledech a jejich povrchových vrstvách). S ohledem na malou plošnou hmotnost dřevěných stropních konstrukcí je častým problémem i akustika.

Z výše zmíněných důvodů bylo navrhnuto využití železobetonové konstrukce pro nosnou část budovy. Nosný skelet z vysokohodnotného betonu přináší do systému TiCo následující silné stránky:

  • vysokou únosnost
  • dlouhou životnost
  • požární odolnost
  • výhodné akustické vlastnosti z pohledu neprůzvučnosti (vzduchové i kročejové) mezi bytovými jednotkami přes stropní konstrukce
  • výhodné tepelně akumulačními vlastnosti (potenciál betonových stropních konstrukcí pro akumulaci tepla a chladu)

Na druhé straně jsou výhody konstrukcí na bázi dřeva pro opláštění objektu a vnitřní příčky. Patří mezi ně:

  • nízká hmotnost
  • nízká materiálová náročnost
  • nízká uhlíková stopa
  • malá energetická náročnost výroby
  • vynikající tepelně-izolační vlastnosti při malé tloušťce