U nás se technologie potkávají s lidmi

Aktualita, 30.09.2019

Na odborné činnosti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se kromě zástupců mnoha technických profesí podílejí i psychologové a sociologové. Leckomu to sice může znít poněkud zvláštně, ale zapojení odborníků ze sociálních věd do práce výzkumné instituce zaměřené na udržitelnou výstavbu má velmi dobré opodstatnění.

Náš psychologicko-sociologický tým se zaměřuje na uživatele energeticky efektivních technologií či budov. Zkoumá především jejich názory a potřeby včetně obecných dopadů různých řešení. Někdy provádí uživatelský výzkum a participativní plánování. V jiných projektech zase připravuje funkční specifikace budov nebo strategické dokumenty pro města v oblasti Smart City.

V rámci uživatelského výzkumu psychologové a sociologové uplatňují různé metody získávání informací, ať už jde o ankety, individuální či skupinové rozhovory nebo vizuální přístupy, jako jsou například pocitové mapy (respondenti s jejich pomocí ukazují tazatelům, na která místa ve svém okolí jsou hrdí, kam chodí relaxovat a sportovat, či kde se naopak necítí dobře a bezpečně, kde se podle nich špatně parkuje atd.). Náš tým se vždy snaží zvolit nejvhodnější způsob s ohledem na cílovou skupinu a záměr projektu, jako tomu bylo třeba při přípravě rekonstrukce zdravotního střediska v Mnichovicích.

Často rovněž využívá další metody participace, což je zjednodušeně řečeno zapojování obyvatel do rozhodování. To najde využití zejména při tvorbě funkční specifikace budov, kdy náš tým nejprve zmapuje aktuální provoz (kdo se kde pohybuje, jaké aktivity vykonává, co k tomu potřebuje atd.) a pak navrhuje vylepšení. Při projektování nových staveb vytváří tuto specifikaci úplně od nuly.   

Kromě přípravných fází při stavbě veřejných budov a rozsáhlé oblasti Smart City se věnuje i dalším tématům, jako jsou veřejná prostranství či udržitelná výstavba. Pracuje i na méně technických projektech, například na inovacích v sociálních službách nebo tvorbě aplikací pro osoby s pohybovým omezením, jako je například nový plánovač tras. V posledních letech se mu rovněž daří rozvíjet spolupráci s firmami zabývajícími se lokální energetikou a výrobou energie z obnovitelných zdrojů.

Jako zástupci společenských věd jsou zkrátka naši psychologové a sociologové všude tam, kde se potkávají lidé s technologiemi, aby u nás vznikala technicky skvělá a zároveň uživatelsky přívětivá řešení.